Hernia klachten

Mensen met een hernia hebben last van hernia klachten. Op deze pagina wordt informatie gegeven over hernia klachten. Eerst wordt er aandacht besteed aan een hernia in het algemeen om u uit te leggen wat een hernia is, vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hernia klachten.

Algemene informatie

Een hernia wordt ook wel Hernia Nuclei Pulposi, afgekort als HNP, genoemd. Het gaat hierbij om een uitstulping van de tussenwervelschijf. De uitstulping drukt hierbij op een zenuw waardoor iemand pijn gaat krijgen. De eerste pijn die iemand krijgt bij een hernia is pijn in het been. Een van de hernia klachten kan ook zijn dat de zenuwen uit gaan vallen (last krijgen van een dof gevoel of krachtsvermindering).
Hernia klachten uitgelicht

Mensen met hernia klachten gaan naar de huisarts, zij worden dan doorverwezen naar het ziekenhuis en dan wordt er gekeken welke hernia operatie er uitgevoerd moet worden. Neurochirurgen voeren regelmatig hernia operaties uit. In Nederland worden gemiddeld 11.000 hernia operaties gedaan bij mensen met hernia klachten. Van deze 11.000 voeren neurochirurgen 9.000 van de operaties uit, dit aantal ligt dus heel hoog.

Er zijn onderzoekers die denken dat rugpijn het gevolg van een hernia is. Vroeger ging men hier altijd van uit, maar nu denkt men ook aan slijtage van de tussenwervelschijven die hierin een rol kunnen spelen. Men kan ook last krijgen van een hernia, zonder dat hierbij rugpijn aanwezig is. Er zijn namelijk ook andere hernia klachten die men kan hebben. De pijn in het been is daarbij een veelvoorkomende hernia klacht. Het is typisch dat de pijn dan ook echt maar in één been is, dit is een duidelijke klacht van een hernia.
De hernia klachten worden altijd nader onderzocht. Er kan een CT scan worden gemaakt, er kan een contractonderzoek worden gedaan van het wervelkanaal (ook wel caudagrafie genoemd). De andere onderzoeksmethode is een MRI, ook hiermee kunnen de hernia klachten nader worden bekeken.

Bekijk meer informatie over hernia op de andere pagina’s van deze website! Bezoek de endoscopische hernia operatie pagina voor meer informatie over de nieuwste techniek om een hernia te behandelen.