Hernia inguinalis

Hernia inguinalis, beter bekend als een liesbreuk, is een uitstulping de de buikholte-inhoud via het lieskanaal. Hierdoor kunnen organen die normaal in de buikholte zitten uit gaan puilen.

Liesbreuken komen vaak voor, 27% van de mannen en 3% van de vrouwen krijgt ermee te maken. Het herstellen van een liesbreuk is een van de meest uitgevoerde chirurgische ingrepen.
Soorten hernia inguinalis

Er zijn twee soorten liesbreuken, een directe en indirecte. Het verschil wordt gedefinieerd door hun relatie tot de inferieure epigastrische vaten.

 • Een directe liesbreuk treed binnen via de achterwand van het lieskanaal.
 • Een indirecte liesbreuk via de annulus inguinalis in het lieskanaal richting de scrotum, voor de epgastrica inferior langs.

Naast deze twee soorten bestaat ook nog de aangeboren hernia inguinalis, die ontstaat doordat de processus vaginalis peritonei niet gesloten wordt.

In het geval van de vrouw is de opening van de oppervlakkige inguinale ring kleiner dan die bij mannen. Als gevolg hiervan is de kans op een hernia inguinalis via het lieskanaal bij mannen veel groter, omdat ze een grotere opening en dus een veel zwakkere ‘muur’ hebben waar de buikinhoud doorheen uitstulpt.
Hernia inguinalis symptomen

De liesbreuk openbaart zich vaak als uitstulpingen in de liesstreek en kunnen op de voorgrond treden bij het hoesten, inspannen of tijdens het staan. De uitstulpingen zijn zelden pijnlijk en de bobbel verdwijnt meestal bij het liggen. Wanneer de bobbel of uitstulping niet verminderd of teruggeduwd kan worden is een operatie noodzakelijk.

Veel pijn is vaak het gevolg van een beknelde darm, ook wel een beklemde indirecte liesbreuk genoemd.
Naarmate een beklemde indirecte hernia inguinalis erger wordt, kan de inhoud van de buikholte, zoals de darmen, afdalen in de hernia met het risico te worden afgeknepen, waardoor een darmobstructie ontstaat. Deze obstructie kan de bloedtoevoer verminderen, waardoor de darm niet meer goed functioneert (inschemia). In de ergste gevallen kan de bloedtoevoer helemaal worden afgesloten, wat kan resulteren in het afsterven van de darm (gangreen) met eventuele fatale gevolgen.

Hoe snel de complicaties erger worden blijft onvoorspelbaar. Sommige hernia’s blijven jarenlang statisch, terwijl bij andere hernia’s de complicaties snel erger kunnen worden. Ondanks dat er bij een liesbreuk vaak geen ernstige medische problemen geconstateerd worden, wordt er toch geadviseerd om een liesbreuk na diagnose in een zo vroeg stadium operatief te laten herstellen. Spoedoperaties voor complicaties als inschemia en gangreen bij een darmobstructie zijn veel risicovoller dan geplande, electieve operaties.

Andere diagnoses die bij de symptomen van een hernia inguinalis gesteld worden omvatten hoofdzakelijk de volgende condities:

 • Hernia femoralis (dijbreuk)
 • Bijbalontsteking
 • Torsio testis (gedraaide bal)
 • Lipomen
 • Adenopathie in de lies (lymfklierzwelling)
 • Abces in de lies
 • Vasculaire aneurysma (abnormale uitstulping in de aderwand)
 • Waterbreuk
 • Varicocele (opgezette aders in de scrotum)
 • Cryptorchisme (niet ingedaalde teelbal)

Een arts kan echter het bestaan van een hernia inguinalis eenvoudig vaststellen.

Behandeling van hernia inguinalis

Een hernia inguinalis wordt tradioneel verholpen door het buikvlies te herstellen met weefsel van de buikwand zelf of eventueel met een stukje kunststof. Tegenwoordig kunnen liesbreuken ook door middel van een kijkoperatie behandeld worden.

Zoals eerder is aangegeven is operatief herstel alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van ernstige complicaties. Minder ernstige liesbreuken zullen uiteindelijk vrijwel altijd groter worden, zodat operatief herstel uiteindelijk bijna altijd noodzakelijk is.